Integritetspolicy, www.monopol.se

Senast uppdaterad: 2023-09-27

Bakgrund

Monopol.se
är en tjänst som drivs av Monopol Media AB (559061-4425), nedan kallat "Monopol Media". Monopol Media vill slå vakt om integriteten för personer som använder våra tjänster. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, delar och skyddar din personliga information när du besöker vår webbplats eller interagerar med våra medietjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till de praxis som beskrivs i denna integritetspolicy.

1. Informationen vi samlar in

Vi kan samla in olika typer av information, inklusive:

1.1. Personlig information

Namn:
Vi kan samla in ditt namn när du frivilligt tillhandahåller det.

E-postadress: Vi kan samla in din e-postadress när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller skapar ett konto.

Betalningsinformation: Vi använder en extern betalningsleverantör, Stripe, och lagrar ej dina kreditkortsuppgifter.

1.2. Icke-personlig information
Vi kan också samla in icke-personlig information, som inte direkt identifierar dig men kan inkludera:

Kakor och liknande tekniker: Vi kan använda kakor, webblänkar och liknande tekniker för att samla in information om dina surfvanor, såsom din IP-adress, enhetsinformation och webbläsartyp. Vi har ingen avsikt att göra detta, men kan inte garantera att detta inte sker i samband med att vi använder externa tjänster och mjukvaror i syfte att tillhandahålla våra produkter.

Analyser: Vi kan samla in data om hur du interagerar med vår webbplats och medieinnehåll, inklusive de sidor du besöker, tiden du tillbringar på varje sida och de länkar du klickar på.

2. Hur vi använder din information

Vi kan använda din information för olika ändamål, inklusive men inte begränsat till:

Att tillhandahålla och förbättra våra tjänster.
+ Anpassa din upplevelse.
+ Kommunicera med dig.
+ Bearbeta betalningar.
+ Analysera och optimera vår webbplats och innehåll.
+ Uppfylla juridiska skyldigheter.

3. Rättslig grund för behandling
Vi behandlar din personliga information i enlighet med de lagliga grunder som fastställs i GDPR, inklusive:

Samtycke:
Vi kommer att be om ditt uttryckliga samtycke när det är nödvändigt.

Avtalsnödvändighet:
När behandlingen av din information är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig.

Rättslig skyldighet: N
är behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Legitima intressen: N
är behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen, och sådana intressen inte överskuggas av dina rättigheter och intressen.

4. Delning av din information

Vi kan dela din information med tredje parter under följande omständigheter:

+ Med ditt samtycke.
+ Med tjänsteleverantörer och partners som hjälper oss att leverera våra tjänster.
+ Som svar på juridiska begäranden eller för att skydda våra rättigheter och säkerhet.
+ I samband med en affärstransaktion, såsom en fusion eller förvärv.

5. Dina rättigheter

Enligt GDPR har du vissa rättigheter avseende din personliga information, inklusive:
+ Åtkomst till och rättelse av din personliga information.
+ Radering av din personliga information (i vissa situationer).
+ Begränsning av behandlingen av din personliga information.
+ Rätt att invända mot behandlingen av din personliga information.
+ Rätt till dataportabilitet.
+ Återkallande av samtycke (om samtycke används som laglig grund).

6. Säkerhet
Vi vidtar rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din information från obehörig åtkomst och missbruk.

7. Ändringar i denna integritetspolicy
Vi kan uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan för att återspegla ändringar i våra praxis eller av andra operativa, juridiska eller regleringsmässiga skäl.

8. Kontakta oss
Om du har några frågor eller funderingar om denna integritetspolicy eller din personliga information enligt GDPR, vänligen kontakta oss på kontakt@monopolmedia.se

9. Dataskyddsansvarig (Data Protection Officer - DPO)
Vi har utsett en dataskyddsansvarig (DPO) som är ansvarig för att övervaka vår dataskyddspraxis. Om du har frågor eller funderingar om vår behandling av personuppgifter, kan du kontakta vår DPO Jacob Bursell.

10. Tillämplig lag
Denna integritetspolicy regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige, utan hänsyn till dess principer om konflikter mellan lagar.Genom att använda våra tjänster erkänner du att du har läst och förstått denna integritetspolicy. Om du inte är överens med våra praxis, vänligen använd inte våra tjänster.